Πρόγραμμα Εξεταστικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 (αναθεώρηση 06-03-2024)

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος "ΧΗΜΕΙΑ και ΤΕΧΝΟΛ. ΥΛΙΚΩΝ" του α' εξαμήνου. Επισήμανση με (*) των "επι πτυχίω" μαθημάτων με μηδενικό αριθμό εγγραφών φοιτητών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάθε φοιτήτριας /φοιτητή στην εξέταση είναι η εγγραφή...