• Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος “ΧΗΜΕΙΑ και ΤΕΧΝΟΛ. ΥΛΙΚΩΝ” του α’ εξαμήνου.
  • Επισήμανση με (*) των “επι πτυχίω” μαθημάτων με μηδενικό αριθμό εγγραφών φοιτητών.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάθε φοιτήτριας /φοιτητή στην εξέταση είναι η εγγραφή της/του στο αντίστοιχο μάθημα.
  • Η ημερομηνία/ώρα εξέτασης των εργαστηριακών μαθημάτων των “επί πτυχίω” φοιτητών θα καθοριστεί μετά από επικοινωνία με τον διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος.
4f. Programma_exetastikis_Mar 2024 MECH_final4 (05.03.2024)