Διοίκηση

Διοίκηση

Πρόεδρος του Τμήματος: Γεώργιος Μαυρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Αντιπρόεδρος του Τμήματος: Παύλος Ζαλιμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

Το έργο του Προέδρου και της Συνέλευσης του Τμήματος υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.