Διοίκηση

Το Συμβούλιο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών αποτελείται από:

Βαξεβανίδης Νικόλαος, Καθηγητής, Προϊστάμενος
Καράγιωργας Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Ζαλιμίδης Παύλος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
Γεώργιος Τζάος, Καθηγητής Εφαρμογών, Μέλος
Αντωνίου Ηλίας, Εκπρόσωπος Σπουδαστών, Μέλος