Πρακτική Άσκηση

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121
Τηλ.: 210-2896-882
Fax: 210-2896-788
email:
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε.