Πρακτική Άσκηση

Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Γενικά

 1. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης, καθώς η Τροποποίηση 1 και Τροποποίηση 2 του Κανονισμού.
 2. Λίστα μαθημάτων ανά Τομέα

Θέσεις και νέα σχετικά με την πρακτική άσκηση από το γραφείο διασύνδεσης της σχολής στον ακόλουθο σύνδεσμο https://career.aspete.gr/category/training/

Επισημαίνεται ότι έχει ανοίξει η ημερομηνία υποβολής αίτησης για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 1. Εγγραφή της(ου) φοιτήτριας(τή) στο 10ο εξάμηνο
 2. Επιτυχής παρακολούθηση των 2/3 των μαθημάτων, δηλ 36 μαθήματα.
 3. Να έχει περάσει ο φοιτητής, ανάλογα με τον τομέα που θα απασχοληθεί, τα μαθήματα που ορίζονται στην αριθ. 10/21-03-2022 Συνέλευση του Τμήματος (βλ. σχετικό Πίνακα)

 

Οδηγίες για Πρακτική Άσκηση μέσω ΟΑΕΔ

Φοιτητής

Έναρξη

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΜΕΣΩ Ε-MAIL ΤΑ ΕΞΗΣ:

 1. Το έντυπο αίτηση/δήλωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης (Συμπληρώνεται από Φοιτητή, η ημερομηνία έναρξης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 μέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
 2. Την σύμβαση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και τον φοιτητή.
  1. Σύμβαση Ιδιώτη,
  2. Σύμβαση Δημοσίου.
 3. Βεβαίωση αποδοχής του φοιτητή για πρακτική άσκηση. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

 

Λήξη Πρακτικής

Κατά την διαδικασία  παράδοσης  της πρακτικής σας άσκησης, στη Γραμματεία θα πρέπει να υποβάλετε τα εξής:

 1. Το βιβλίο της πρακτικής υπογεγραμμένο (ΠΡΟΣΟΧΗ να έχουν συμπληρωθεί 130 μέρες πραγματικής Εργασίας ή 1040 ώρες εργασίας)
 2. Βεβαίωση από το φορέα υπογεγραμμένη και σφραγισμένη για το χρονικό διάστημα που σας απασχόλησε και στην οποία πρέπει να αναφέρεται και το αντικείμενο απασχόλησης
 3. Αποδεικτικό ασφάλισης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, (συνίσταται η εκτύπωση των ενσήμων από Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης ΕΦΚΑ)
 4. Αποδεικτικό καταβολής αποζημίωσης (συνίσταται η εκτύπωση τραπεζικής κατάθεσης).
 5. Την αίτηση παράδοσης βιβλίου πρακτικής, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
 6. To έντυπο εποπτείας πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο από φοιτητή για επόπτη Καθηγητής.
 7. Σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί οι 130 μέρες πραγματικής Εργασίας (1040 ώρες), θα πρέπει να γίνει πρόσθετη σύμβαση. Πρόσθετη Σύμβαση Ιδιώτη, Πρόσθετη Σύμβαση Δημοσίου. Με τη λήξη της συμπληρωματικής σύμβασης ο φοιτητής ακολουθεί την διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι στο πρωτότυπο.

Όσον αφορά για τυχόν απορίες σχετικά με την έναρξη και τη λήξη της πρακτικής (μόνο για ΟΑΕΔ) μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος Εκπ/κών Μηχανολόγων Μηχανικών στο: Email  mechanical_dep@aspete.gr

 

Φορέας-Εργοδότης

Γενικής οδηγίες ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Φορείς Κ.ΑΛ.Ο για την Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΑΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. H ημερομηνία έναρξης πρακτικής στην αίτηση σας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής των εγγράφων σας στη γραμματεία.
 2. Ο επόπτης σας στο φορέα πρέπει να είναι Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος μηχανικός απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ανήκει σε κατώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα γιατί η πρακτική δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Το σημείο αυτό επισημαίνεται ιδιαίτερα αν και αναφέρεται σαφώς στη σελ. 12 του κανονισμού πρακτικής της σχολής, λόγω των συχνών σχετικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στην πράξη.

 

Οδηγίες για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Φοιτητής

Έναρξη

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΜΕΣΩ Ε-MAIL ΤΑ ΕΞΗΣ:

 1. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΣΠΑ (Συμπληρώνεται από Φοιτητή, η ημερομηνία έναρξης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 μέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στη γραμματεία του Τμήματος)
 2. Βεβαίωση αποδοχής του φοιτητή για πρακτική άσκηση στο ειδικό έντυπο το οποίο επισυνάπτεται. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.
 3. Το έντυπο: “Πληροφοριακά στοιχεία δικαιούχου” συμπληρωμένο.
 4. ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
 5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

Στη συνέχεια και μετά την εγκριτική απόφαση του ΕΛΚΕ της Σχολής όπως αυτή αναρτάται στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 1. Την σύμβαση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και τον φοιτητή (Η σύμβαση συμπληρώνεται αφού αναρτηθεί η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, υπογραφή της σύμβασης (τη στέλνει ο ΕΛΚΕ στο φοιτητή και τον εργοδότη) )
 2. Αναγγελία πρόσληψης από τον εργοδότη στο ΕΡΓΑΝΗ (το σύστημα δεν επιτρέπει την αναγγελία μετά την έναρξη της πρακτικής οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχει ενημερωθεί ο εργοδότης να κάνει την αναγγελία έστω και ένα λεπτό πριν την έναρξη της πρακτικής).

 

Λήξη Πρακτικής

Κατά την διαδικασία  παράδοσης της πρακτικής σας άσκησης, στη Γραμματεία θα πρέπει να υποβάλετε τα εξής:

 1. Το βιβλίο της πρακτικής υπογεγραμμένο (ΠΡΟΣΟΧΗ να έχουν συμπληρωθεί 130 μέρες πραγματικής Εργασίας(ή 1040 ώρες εργασίας)
 2. Τις 6 μηνιαίες εκθέσεις του επόπτη στο φορέα
 3. Την τελική έκθεση του επόπτη φορέα υπογεγραμμένη και σφραγισμένη για το χρονικό διάστημα που σας απασχόλησε και στην οποία πρέπει να αναφέρεται και το αντικείμενο απασχόλησης
 4. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο από το φοιτητή.
 5. Το έντυπο “έκθεση επόπτη καθηγητή” αφήνοντας το κενό (χωρίς συμπλήρωση)
 6. Την επισυναπτόμενη αίτηση παράδοσης βιβλίου πρακτικής, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι στο πρωτότυπο.

 

Ενέργειες Τμήματος/ Σχολής

 1. Απόφαση της γενικής συνέλευσης Τμήματος έγκρισης ή μη της Πρακτικής Άσκησης,
 2. Διαβίβαση της απόφασης του Τμήματος στον ΕΛΚΕ για την έγκριση σύναψης της ειδικής σύμβασης εργασίας πρακτικής άσκησης,
 3. Έγκριση από Επιτροπή Ερευνών της Σχολής και δέσμευση της θέσης στο ΑΤΛΑΣ από τη σχολή,
 4. Αφού αναρτηθεί η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, υπογραφή της σύμβασης (τη στέλνει ο ΕΛΚΕ στο φοιτητή και τον εργοδότη)

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. H ημερομηνία έναρξης πρακτικής στην αίτηση σας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής των εγγράφων σας στη γραμματεία.
 2. Ο επόπτης σας στο φορέα πρέπει να είναι Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος μηχανικός απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ανήκει σε κατώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα γιατί η πρακτική δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Το σημείο αυτό επισημαίνεται ιδιαίτερα αν και αναφέρεται σαφώς στη σελ. 12 του κανονισμού πρακτικής της σχολής, λόγω των συχνών σχετικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στην πράξη.

 

Υπεύθυνος πρακτικής άσκησης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών:

Δρ. Χρυσοβαλαντης Α. Σφυρακης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

(+30) 210 2896898

hammer@aspete.gr

 

 

!