Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

της Ανωτάτης Σχολής
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Το Τμήμα

Γνωρίστε το Τμήμα μας

Προπτυχιακά Μαθήματα

Δείτε όλα τα εξάμηνα

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Μετά το πτυχίο, τι;

Διδακτικό Προσωπικό

Γνωρίστε τους Ανθρώπους μας

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανικών Μηχανικών της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Χρησιμοποιήστε το μενού πλοήγησης του ιστοτόπου για να πληροφορηθείτε για θέματα που αφορούν τη δομή, τη λειτουργία, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Τμήματος.

Ανακοινώσεις

e-Γραμματεία

e-Class

Εύδοξος
e-Βιβλιοθήκη

e-Γραμματεία Εκπ/κών

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Εγγραφές νέων φοιτητών – Πρόγραμμα

Το Πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη Β/θμια Εκπαίδευση, ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό των Τ.Ε.Ι.

Το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν του εκπαιδευτικού και αυτόν της επαγγελματικής ειδικότητας, με ενιαίο βαθμό.
Το πτυχίο χορηγείται ύστερα από σπουδές δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων, στα οποία περιλαμβάνεται και το εξάμηνο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και εκτέλεσης πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα (Άρθρο 29 «Θέματα Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)» του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-9-2013).
Το Τμήμα χορηγεί στους αποφοίτους του Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στην ελληνική και αγγλική σύμφωνα με το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

“Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης Μηχανολογικών Κατασκευών”

“Αναβάθμιση Κτηρίων, με δύο κατευθύνσεις: α) Δομική Αναβάθμιση Κτηρίων και β) Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων”

Εργαστήρια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 (ΔΗΛΑΔΗ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2023-2024 ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΔΟΞΟΣ: 01/12/2023 ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΔΟΞΟΣ: 22/12/2023 ΛΗΞΗ...

Χρήσιμοι
Σύνδεσμοι

e-class

Εύδοξος

e-Βιβλιοθήκη

Erasmus+

Πληροφορίες:

210 28 96 738