Προσωπικό

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Καθηγητές
Βαξεβανίδης Νικόλαoς, Καθηγητής, 
Καράγιωργας Μιχάλης, Καθηγητής, 
Σαββαϊδης Αλέξανδρος, Καθηγητής, 
 
Αναπληρωτές Καθηγητές
Ζαλιμίδης Παύλος,  Αναπληρωτής Καθηγητής, 
Μαυρόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, 
 
Καθηγητές Εφαρμογών
Πλέσσας Δημήτριος, Καθηγητής Εφαρμογών, 

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Σφυράκης Χρυσοβαλάντης, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), 

e-mail: hammer@aspete.gr

Διοικητικό Προσωπικό

Το διοικητικό προσωπικό (Γραμματεία) του τμήματος μας απαρτίζεται από:
την κ. Άγα Μαρία και 
τον κ. Οδυσσέα Κωνσταντινίδη
 
Η επικοινωνία των φοιτητών και η αποστολή εγγράφων θα γίνεται μέσω του email:
και στα τηλ.:  +30-2102896-744, 785