Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης γνωστοποιούνται στους φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στις συγκεκριμένες τελετές οι εξής πληροφορίες:

1. Οι ώρες πραγματοποίησης των τελετών ανά Τμήμα είναι οι εξής:

 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 24/11/2022 10.00 πμ

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 24/11/2022 12.30 μμ

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΠΕΜΠΤΗ 01/12/2022 10.00 πμ

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΠΕΜΠΤΗ 01/12/2022 12.30 ΜΜ

 

2. Οι πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον μια ώρα νωρίτερα στις γραμματείες των Τμημάτων τους για να υπογράψουν το Βιβλίο Πτυχιούχων.

3. Οι πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν έχοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάποιο άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο (π.χ διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης)

4. Όσοι πτυχιούχοι δεν έχουν παραδώσει το δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο) θα πρέπει να το παραδώσουν την ημέρα αυτή.

5. Οι πτυχιούχοι που δεν μπορούν να παραστούν στις απονομές μπορούν οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους να παραλάβουν τα πτυχία σε μεταγενέστερο χρόνο από τις Γραμματείες των Τμημάτων με προγενέστερη συνεννόηση. Όσοι αδυνατούν να συμμετάσχουν στις τελετές που προβλέπονται για αυτούς δεν δύνανται να συμμετάσχουν σε επόμενες.

6. Προκειμένου να διασφαλιστεί μια στοιχειώδης ευταξία παρακαλούνται να τηρούν τις οδηγίες του υπευθύνου του τμήματός τους στο χώρο του αμφιθεάτρου και της Σχολής στους υπόλοιπους χώρους.

7. Θερμή παράκληση να αφήσουν όσο γίνεται πιο καθαρούς τους χώρους όχι μόνο για λόγους αισθητικής αλλά και σεβασμού προς τους συναδέλφους τους της επόμενης τελετής και κυρίως προς το προσωπικό καθαριότητας. Διότι απολύτως θεμιτός και κατανοητός ο ενθουσιασμός αλλά καλό θα είναι να μην ταλαιπωρούνται και συνάνθρωποι εργαζόμενοι.

8. Επίσης άλλη μια θερμή παράκληση: λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού που επιβάλλει την αποφυγή του συνωστισμού και ιδίως σε κλειστούς χώρους ορίζεται ως ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των συνοδών τα 2 άτομα.Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι των εισερχομένων στον χώρο των τελετών.

9. Για την προστασία όλων καλό θα είναι να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και κυρίως η χρήση ατομικής μάσκας