Στο e-class του Τμήματος έχει δημιουργηθεί το “νέο” μάθημα “Εισαγωγή στις Κατεργασίες – Εργαστήριο”. Οι φοιτητές/ιες που θα το παρακολουθήσουν καλούνται να εγγραφούν, για να παρακολουθούν την ροή του μαθήματος και τις ανακοινώσεις των διδασκόντων.
Για την εγγραφή στις εργαστηριακές ομάδες, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, έχουν δημιουργηθεί 4 ομάδες χρηστώνΟι φοιτητές/ιες του Β΄εξαμήνου και όσοι/ες δεν έχουν παρακολουθήσει ποτέ το εργαστήριο, θα πρέπει να εγγραφούν σε μια από τις 3 ομάδες της Παρασκευής (ομάδες 1-3).
Όσοι/ες έχουν μεν παρακολουθήσει το εργαστήριο αλλά δεν το έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς (π.χ. “χρωστούν” δοκίμιο ή εξέταση, κ.λπ) θα πρέπει να εγγραφούν στην ομάδα 4 της Τρίτης. Η έναρξη της ομάδας 4 θα γίνει αφού διαπιστωθεί ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων (Δεν θα πραγματοποιηθεί Εργαστήριο την Τρίτη, 01-03-22)
Οι ομάδες 1-3 προβλέπεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή, 04-03-22.
Οι φοιτητές/ιες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινωσεις στην ιστοσελίδα (e-class) του μαθήματος
Οι διδάσκοντες
Δ. Πλέσσας – Ι. Παπαντωνίου – Ν. Βαξεβανίδης