Γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ότι για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ.έτους 2022-2023 η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων μαθημάτων τα οποία θα παρακολουθήσουν και στα οποία θα εξεταστούν θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 27/10/2022 έως και την Κυριακή 13/11/2022 .

Το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα τηρηθεί αυστηρά.

Για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεών τους καλό θα είναι να έχουν υπόψη και τα παρακάτω;

 

1. Επίσης στα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και στις εξεταστικές περιόδους , θα καταχωρούνται βαθμολογίες από τους Καθηγητές μόνο σε όσους έχουν δηλώσει το μάθημα και δεν θα γίνονται δεκτές βαθμολογίες φοιτητών που δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις. Ως εκ τούτου οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην συμπλήρωση των δηλώσεών τους και να γνωρίζουν επακριβώς τα δηλωθέντα από αυτούς μαθήματα. Για το λόγο αυτό πρέπει να πατάνε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ ΥΠΟΒΟΛΗ και για να είναι βέβαιοι να την εκτυπώνουν.

2. Οι επι πτυχίω φοιτητές (δηλαδή οι εισαχθέντες από το 2017-2018 και προγενέστερα) θα δηλώσουν αρχικά μόνο τα χειμερινά εξάμηνα που οφείλουν ενώ για τα εαρινά θα υποβάλουν δήλωση με νεότερη ανακοίνωση.

3. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή δηλώσεων μαθημάτων επέχει θέση ανανέωσης της φοιτητικής ιδιότητας ενώ με αυτή επικαιροποιούνται τα στοιχεία που περιέχονται στις βεβαιώσεις σπουδών. Για το λόγο αυτό γίνεται κάθε εξάμηνο και υποβάλλεται ακόμη και από φοιτητές που δεν οφείλουν κανένα μάθημα ή οφείλουν μαθήματα των εαρινών εξαμήνων εν προκειμένω. Ειδικά όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν βεβαιώσεις σπουδών για το ακαδ.έτος 2022-2023 θα πρέπει προηγουμένως να έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων.

4. Η υποβολή δήλωσης μαθημάτων είναι υποχρεωτική και τελείως διαφορετική από άλλες διαδικασίες (π.χ εγγραφή στο eclass)

5. Η συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης μαθημάτων γίνεται με την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή της γραμματείας βάσει των κωδικών που έχει χορηγήσει η Σχολή στους φοιτητές και είναι προσωπικοί .