Αναρτώνται σήμερα, 20-02-22, κατά τα προβλεπόμενα, στην ιστοσελίδα του Τμήματος και έξω από την Γραμματεία, οι αλφαβητικοί και αξιολογικοί Πίνακες των υποψηφίων συνεργατών ΙΔΟΧ του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ για τα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2022-23.

Ενδεχόμενες ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στην Γραμματεία του Τμήματος, ηλεκτρονικά, στην e-διεύθυνση mechanical_dep@aspete.gr εντός πέντε εργάσιμων ημερών δηλαδή μέχρι και την Τρίτη, 28-02-2023 και ώρα 15:00.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Μαυρόπουλος

 

Αλφαβητικοί πίνακες

Αξιολογικοί πίνακες