Αναρτώνται σήμερα, 29-09-22, κατά τα προβλεπόμενα, στην ιστοσελίδα του Τμήματος και έξω από την Γραμματεία, οι αλφαβητικοί και αξιολογικοί Πίνακες των υποψηφίων συνεργατών ΙΔΟΧ του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ενδεχόμενες ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στην Γραμματεία του Τμήματος, ηλεκτρονικά, στην e-διεύθυνση mechanical_dep@aspete.gr  εντός πέντε εργάσιμων ημερών δηλαδή μέχρι και Πέμπτη, 06-10-2022 και ώρα 15:00.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Μαυρόπουλος