Παρακαλούνται οι φοιτητές των Προπτυχιακών Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ που πρόκειται να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι το έντυπο της αίτησης ανακήρυξης πτυχιούχου που πρέπει να καταθέσουν στην γραμματεία του τμήματός τους να το αποστέλλουν (ή και να το καταθέτουν απευθείας ) και στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας της Σχολής (gdaspete.gr) έχοντας σημειώσει το προσωπικό τους μειλ προκειμένου να καταστεί πιο εύκολη η επικοινωνία του γραφείου μαζί τους.