Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους των Προπτυχιακών Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε που έλαβαν το πτυχίο τους κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2020 έως 31/12/2021 ότι θα πραγματοποιηθούν οι εξής τελετές ορκωμοσίας:

Οι δύο πρώτες την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και θα αφορούν κατά σειρά τα Τμήματα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών η πρώτη και Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών η δεύτερη .

Οι δύο επόμενες την Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022 για τους αποφοίτους του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών και πιο συγκεκριμένα θα αφορούν την εισαγωγική κατεύθυνση των Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών η πρώτη και την εισαγωγική κατεύθυνση των Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών η δεύτερη.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες στις ιστοσελίδες των Τμημάτων και την κεντρική ιστοσελίδα της Σχολής.

Οι πτυχιούχοι που έλαβαν το πτυχίο τους από 01//01/2022 έως 31/12/2022 θα ορκιστούν αργότερα εντός του 2023 και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.