Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 3-10-2022
Λήξη μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 13-1-2023
Διακοπές Χριστουγέννων: Σάββατο 24-12-2022 έως και Παρασκευή 6-1-2023.
Έναρξη εξεταστικής περιόδου: Δευτέρα 16-1-2023
Λήξη εξεταστικής περιόδου: Παρασκευή 3-2-2023

Έναρξη μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 13-2-2023
Λήξη μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου : Παρασκευή 26-5-2023
Διακοπές Πάσχα: Δευτέρα 10-4-2023, έως Παρασκευή 21-4-2023
Έναρξη εξεταστικής περιόδου: Δευτέρα 29-5-2023
Λήξη εξεταστικής περιόδου: Παρασκευή 16-6-2023

Έναρξη-Λήξη εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2023:
(α) Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου Δευτέρα 28-8-2023 έως και Παρασκευή 8-9-2023
(β) Μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου Δευτέρα 11-9-2023 έως και Παρασκευή 22-9-2023

 

ΩΝΑΣ46Ψ8ΧΙ-Ζ5Ψ 1.2