Τρίτη 21 Ιανουάριος 2020

Προγράμματα Σπουδών

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, ισχύει από 1/10/2013 έως σήμερα

Α΄Κύκλος (4ετές Παιδαγωγικό Πρόγραμμα Σπουδών), που ίσχυε από 1/10/2001 έως 30/6/2013

Β΄Κύκλος (ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών-Ειδικότητας), που ίσχυε από 1/10/2001 έως 30/6/2013

4ετές ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ Εκπαιδευτικών Μηχανικών, που ίσχυε από 1/10/1993 έως 30/6/2001

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οδηγίες για την υλοποίηση της πτυχιακής εργασίας από τους φοιτητές του τμήματος

A. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Ο τίτλος ή το αντικείμενο (με άλλο τίτλο) δεν πρέπει να περιέχεται στη βάση δεδομένων πτυχιακών εργασιών του τμήματος Μηχανολογίας
 2. Υπάρχουν θέματα που προτείνουν οι εισηγητές (καθηγητές) και θέματα που προτείνουν οι σπουδαστές. Για τα δεύτερα πρέπει να βρείτε έναν εισηγητή να το υποστηρίξει.
 3. Η αποδοχή θεμάτων ξεκινάει με γραπτή αίτηση του εισηγητή στη γραμματεία. Η αίτηση υπόκειται σε έγκριση του Συμβουλίου και τότε το έντυπο πρότασης θέματος πτυχιακής αναρτάται.
 4. Θα γίνεται ανάρτηση στο Τμήμα εγκεκριμένων θεμάτων πτυχιακών εργασιών, μέχρι την 15ην κάθε Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων του ΓΕΤΠΜΑ και ΓΕΤΓΜ.

 

 

B. ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

 1. Δεν υπάρχει όριο μαθημάτων για την ανάληψη θέματος
 2. Η ανάληψη θέματος ξεκινάει στο πέρας της εξεταστικής Φεβρουαρίου με γραπτή αίτηση του σπουδαστή στη γραμματεία. Η αίτηση υπόκειται σε έγκριση του Συμβουλίου
 3. Τη διάρκεια (από 0,5 έως 1 έτος), το πλήθος σπουδαστών και τα παραδοτέα του θέματος τα καθορίζει ο εισηγητής. Για ετήσιες πτυχιακές, γίνεται συναίνεση του εισηγητή για ανανέωση εξαμήνου.
 4. Οι μόνοι λόγοι ανανέωσης χρόνου πέραν του εξαμήνου και πάντως πριν του έτους είναι:
  • Εάν το θέμα έχει προκηρυχθεί ετήσιο
  • Ασθένεια εισηγητή ή σπουδαστή
  • στράτευση εισηγητή ή σπουδαστή

εάν δεν συναινέσει ο εισηγητής στο δεύτερο εξάμηνο ο ανάδοχος θεωρείται έκπτωτος και το (εγκεκριμένο) θέμα επανέρχεται με πρωτοβουλία του εισηγητή στο Συμβούλιο για νέα ανάθεση.

 

Γ. ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

 1. ο σπουδαστής συμφωνεί με τον εισηγητή το πρόγραμμα εργασίας και το πρόγραμμα συναντήσεων εργασίας για συντονισμό κλπ (π.χ. κάθε 15ήμερο)
 2. για μείζονες πρωτοβουλίες ο σπουδαστής ζητά τη συναίνεση του εισηγητή.
 3. ο σπουδαστής ανοίγει ένα ημερολόγιο συναντήσεων και μια καρτέλα δανεισμένων βιβλίων
 4. τηρεί του χρόνους παράδοσης γιατί ορισμένα θέματα εντάσσονται σε προγράμματα της Σχολής ή έχουν σχέση με τακτικές ανάγκες άλλων φορέων

 

Δ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

 1. ο σπουδαστής συντάσσει την εργασία του σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Είναι δυνατό ο εκάστοτε εισηγητής να ζητά συμπληρωματικές προδιαγραφές.
 2. ζητά την εξέτασή του στη γραμματεία προσκομίζοντας 4 αντίτυπα. Τα έξοδα παραγωγής των 4 αντίτυπων (έγχρωμο μόνο το εξώφυλλο) τα καλύπτει το Τμήμα με δελτίο του εισηγητή. Το ηλεκτρονικό υλικό το αποδίδει στη αποκλειστική δικαιοδοσία του εισηγητή.
 3. δικαιούται να προτείνει ένα από τα τρία μέλη της επιτροπής
 4. εξέταση των πτυχιακών θα γίνεται οργανωμένα κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, 3 φορές το χρόνο, την πρώτη εβδομάδα μετά από κάθε εξεταστική.
 5. δεσμεύεται να παρουσιάσει το θέμα του στην επιτροπή, όχι πάνω από 15 min, σε powerpoint, η οποία και τον αξιολογεί

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ

 1.    Ο τρόπος αμοιβής του ασκούμενου καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας σπουδαστή- επιχείρησης χωρίς επέμβαση της Σχολής.
 2.    Εάν ο εργοδότης δεχθεί να κάνει αναγγελία πρόσληψης στο ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ, η Σχολή χορηγεί στον σπουδαστή , κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου, τις αντίστοιχες βεβαιώσεις, οι οποίες προσκομίζονται στα τοπικά Γραφεία των δύο οργανισμών από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Τότε ο σπουδαστής λαμβάνει συνολικά το 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Μετά το πέρας της πρακτικής καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ στον εργοδότη το 50% του καταβληθέντος ποσού (του 80%). Ασφαλιστικά ο ασκούμενος καλύπτεται από το ΙΚΑ.
 3.    Υπάρχει και η δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής μέσω Επιδοτούμενου Προγράμματος (ΕΠΕΑΕΚ) του οποίου οι όροι και το ύψος της αμοιβής ποικίλουν.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

 1.    Ο εργοδότης ή επόπτης της επιχείρησης πρέπει να είναι πτυχιούχος Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με τον ασκούμενο σπουδαστή.
 2.    Η Σχολή λαμβάνει υπόψη μόνο το εκπαιδευτικό μέρος της πρακτικής του σπουδαστή. Αυτό που θέλει από τον εργοδότη / επόπτη είναι η υπογραφή του και η σφραγίδα του σε κάθε σελίδα του βιβλίου της πρακτικής και μια βεβαίωση ότι ο σπουδαστής εργάστηκε το συγκεκριμένο διάστημα. Εάν ο φορέας είναι δημόσιος ή ιδιωτικός (Ο.Ε, ΕΠΕ , Α.Ε ) η βεβαίωση χορηγείται από αυτόν       (με τη σφραγίδα του). Εάν είναι ένα τεχνικό ιδιωτικό γραφείο η βεβαίωση είναι μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του εργοδότη / επόπτη από την Αστυνομία , ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή.

 

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Πίνακες μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

Πράξη 130/18-9-2013 (θέμα 1.1) της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ που αφορά «Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

1o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ0101

Εισαγωγή στη Μηχανική

Υ

Τ

ΜΓΥ

6

0

6

12

7.0

Μ0102

Μαθηματικά Ι

Υ

Τ

ΜΓΥ

6

0

6

12

7.0

Μ0103

Χημεία & Τεχνολογία Υλικών

Υ

Τ

ΜΓΥ

3

2

5

10

6.0

Μ0104

Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Υ

Π

ΜΓΥ

3

0

3

8

5.0

Μ0105

Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της Παιδείας

Υ

Π

ΜΓΥ

3

0

3

8

5.0

Σύνολα

21

2

23

50

30.0

2o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ0201

Εισαγωγή στις Κατεργασίες

Υ

Τ

ΜΕΥ

4

2

6

9

5.5

Μ0202

Εφαρμοσμένη Μηχανική

Υ

Τ

ΜΕΥ

5

0

5

9

5.5

Μ0203

Μαθηματικά ΙI

Υ

Τ

ΜΓΥ

5

0

5

10

5.5

Μ0204

Μηχανολογικό Σχέδιο

Υ

T

ΜΕΥ

0

2

2

5

3.0

Μ0205

Φυσική

Υ

T

ΜΓΥ

4

2

6

9

5.5

Μ0206

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Υ

Π

ΜΕΥ

3

0

3

8

5.0

Σύνολα

21

6

27

50

30.0

 3o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ0301

Αντοχή των Υλικών Ι

Υ

Τ

ΜΕΥ

6

2

8

12

7.5

Μ0302

Ηλεκτροτεχνία

Υ

Τ

ΜΕΥ

2

0

2

5

3.0

Μ0303

Θερμοδυναμική

Υ

Τ

ΜΕΥ

3

0

3

7

4.0

Μ0304

Μηχανική των Ρευστών Ι

Υ

Τ

ΜΕΥ

4

2

6

13

7.5

Μ0305

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ

Υ

Π

ΜΕ

1

2

3

5

3.0

Μ0306

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

Υ

Π

ΜΕΥ

3

0

3

8

5.0

Σύνολα

19

6

25

50

30.0

4o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ0401

Αντοχή των Υλικών ΙΙ

Υ

Τ

ΜΕ

4

2

6

10

6.0

Μ0402

Ηλεκτρικές Μηχανές

Υ

Τ

ΜΕΥ

3

2

5

7

4.0

Μ0403

Μηχανική των Ρευστών ΙΙ

Υ

Τ

ΜΕ

4

2

6

11

6.5

Μ0404

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία

Υ

Τ

ΜΕ

3

0

3

6

3.5

Μ0405

Διδακτική Μεθοδολογία

Υ

Π

ΜΕ

3

0

3

8

5.0

Μ0406

Συμβουλευτική Ψυχολογία & Προσανατολισμός

Υ

Π

ΜΕΥ

3

0

3

8

5.0

Σύνολα

20

6

26

50

30.0

5o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ0501

Κατεργασίες Αποβολής Υλικού και Εργαλειομηχανές CNC

Υ

Τ

ΜΕ

4

2

6

9

5.5

Μ0502

Μετάδοση Θερμότητας

Υ

Τ

ΜΕ

5

0

5

9

5.5

Μ0503

Στοιχεία Μηχανών Ι

Υ

Τ

ΜΕ

5

0

5

8

5.0

Μ0504

Υδροδυναμικές Μηχανές

Υ

Τ

ΜΕ

4

2

6

11

6.0

Μ0505

Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία Ι και Διδακτική

Υ

Τ

ΔΟΝΑ

2

0

2

5

3.0

Μ0506

Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Υ

Π

ΔΟΝΑ

3

0

3

8

5.0

Σύνολα

23

4

27

50

30.0

6o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ0601

Διαχείριση Ποιότητας

Υ

Τ

ΜΕ

4

2

6

9

5.5

Μ0602

Θερμικές Στροβιλομηχανές

Υ

Τ

ΜΕ

4

2

6

11

6.0

Μ0603

Στοιχεία Μηχανών ΙΙ

Υ

Τ

ΜΕ

4

0

4

8

5.0

Μ0604

Τεχνικές Θερμάνσεων - Ατμολέβητες

Υ

Τ

ΜΕ

5

0

5

9

5.5

Μ0605

Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας

Υ

Π

ΜΕ

3

0

3

8

5.0

Μ0606

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα

Υ

Π

ΜΓΥ

1

2

3

5

3.0

Μ0607

Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία II (*)

   

ΔΟΝΑ

0

(2)

(2)

   

Σύνολα

21

6

27

50

30.0

(*) Mάθημα Προαιρετικό χωρίς βαθμό επίδοσης και ΠΜ, αλλά με χαρακτηρισμό επιτυχούς παρακολούθησης με συνοδευτική πιστοποίηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση του εν λόγω μαθήματος είναι ο προαγωγικός βαθμός στο Υποχρεωτικό Μάθημα Μ0505.

7o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ0701

Κατεργασίες Διαμορφώσεων και Σύγχρονες Τεχνολογίες Παραγωγής

Υ

Τ

ΜΕ

3

2

5

8

5.0

Μ0702

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Υ

Τ

ΜΕ

4

2

6

8

5.0

Μ0703

Τεχνολογία Ψύξης- Κλιματισμού

Υ

Τ

ΜΕ

4

2

6

9

5.0

Μ0704

Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα

Υ

Τ

ΜΕ

5

0

5

8

5.0

Μ0705

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Υ

Π

ΜΕΥ

3

0

3

8

5.0

Μ0706

Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας I

Υ

Π

ΜΕ

     

9

5.0

Σύνολα

19

6

25

50

30.0

8o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ0801

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Εξοικονόμηση Ενέργειας

Υ

Τ

ΜΕ

5

2

7

10

6.0

Μ0802

Θεωρία Μηχανών και Μηχανισμών

Υ

Τ

ΜΕ

4

0

4

8

5.0

Μ0803

Μηχανική Συμπεριφορά και Κόπωση

Υ

Τ

ΜΕ

3

0

3

6

3.5

Μ0804

Συστήματα Κίνησης-Μεταφοράς

Υ

Τ

ΜΕ

4

0

4

8

4.5

Μ0805

Τεχνικά Υλικά

Υ

Τ

ΜΕ

4

0

4

8

5.0

Μ0806

Τεχνολογία Αυτοκινήτου

Υ

Τ

ΜΕ

4

2

6

10

6.0

Σύνολα

24

4

28

50

30.0

9o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ0901

ΣΑΕ-Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

Υ

Τ

ΜΕ

4

0

4

11

6.5

Μ0902

Σχεδιασμός και Τεχνολογία

Υ

Τ

ΜΕ

2

2

4

10

6.0

Μ0903

Σύγχρονη Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές της

Υ

Τ

ΜΕ

4

0

4

10

6.0

Μ0904

Οικονομοτεχνική Ανάλυση και Διοίκηση Έργων

Υ

Τ

ΜΕ

4

0

4

11

6.5

Μ0905

Τεχνική Νομοθεσία

Υ

Τ

ΜΕ

3

0

3

8

5.0

Σύνολα

17

2

19

50

30.0

10o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ1001

Πτυχιακή Εργασία

Υ

Τ/Π

       

33

20.0

Μ1002

Πρακτική Άσκηση στην Ειδικότητα

Υ

Τ

       

10

6.0

Μ1003

Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας II

Υ

Π

       

7

4.0

Σύνολα

     

50

30.0

Συντομογραφίες πινάκων

ΔΟΝΑ    : Μαθήματα στη Διοίκηση, Οικονομία, Νομοθεσία, Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ε          : Εργαστήριο (Ώρες ανά εβδομάδα)

Θ          : Θεωρία (Ώρες ανά εβδομάδα)

ΚΤ        : Κατηγορία Μαθήματος

ΜΓΥ      : Μάθημα Γενικής Υποδομής

ΜΕ        : Μάθημα Ειδικότητας

ΜΕΥ      : Μάθημα Ειδικής Υποδομής

ΠΜ       : Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Σ          : Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα

Τ/Π       : Τεχνολογικό / Παιδαγωγικό μάθημα,

Υ/ΕΥ     : Υποχρεωτικό / Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα

ΦΕ        : Φόρτος Εργασίας (Ώρες ανά εβδομάδα)