Τρίτη 21 Ιανουάριος 2020

Το εργαστήριο Ψύξης Κλιματισμού χωρίζεται σε 2 κατηγορίες:

Εργαστήριο Ψύξης

Στο εργαστήριο Ψύξης πραγματοποιούνται ασκήσεις οι οποίες αναφέρονται σε πραγματικές Ψυκτικές Εγκαταστάσεις που πραγματοποιούν ψύξη ή κατάψυξη χώρων ή προϊόντων.

Εργαστήριο Κλιματισμού

Στο εργαστήριο Κλιματισμού πραγματοποιούνται ασκήσεις οι οποίες αναφέρονται σε πραγματικές εγκαταστάσεις Κλιματιστικών Συσκευών οι οποίες διατηρούν τις απαιτούμενες Συνθήκες Άνεσης ενός κλειστού χώρου διαμονής ανθρώπων.

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου

Το εργαστήριο ΜΕΚ και Τεχνολογίας Αυτοκινήτου χωρίζεται σε 2 κατηγορίες:

Εργαστήριο ΜΕΚ

Στο εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) πραγματοποιούνται ασκήσεις οι οποίες αναφέρονται σε μετρήσεις και λυσιαρμολόγηση πραγματικών κινητήρων, όπως ακριβώς σε ένα εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων ή σε ένα συνεργείο.

Εργαστήριο Αυτοκινήτου

Στο εργαστήριο Αυτοκινήτου πραγματοποιούνται ασκήσεις οι οποίες αναφέρονται σε πραγματικές συνθήκες βλαβών και λειτουργία των συστημάτων αυτοκινήτων, όπως ακριβώς σε ένα εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων ή σε ένα συνεργείο.

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ