Κυριακή 23 Φεβρουάριος 2020

Ακαδημαϊκό έτος

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων

Πρόγραμμα εξεταστικής

2019-20

Χειμερινό εξάμηνο

 

2018-19

Χειμερινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο

 Φεβρουάριος Μονά / Ζυγά

Ιούνιος Μονά / Ζυγά

Σεπτέμβριος

2017-18

 Χειμερινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο

Φεβρουάριος Μονά / Ζυγά

Ιούνιος Μονά / Ζυγά

Σεπτέμβριος

2016-17

Χειμερινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο

Φεβρουάριος Μονά / Ζυγά

Ιούνιος Μονά / Ζυγά

Σεπτέμβριος

 

2015-16

 Χειμερινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο

 Φεβρουάριος

Ιούνιος

Σεπτέμβριος

 2014-15    

Ιούνιος

Σεπτέμβρης Μονά / Ζυγά

 

Έντυπα γραμματείας

Α2: Αίτηση βεβαίωσης σπουδών

Αίτηση ανακύρηξης Πτυχιούχου

Δήλωση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου / Οδηγίες Συμπλήρωσης

Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου / Οδηγίες Συμπλήρωσης

Πτυχιακή Εργασία

Η1: Πρόταση θέματος πτυχιακής εργασίας

H2: Ανάλυψη θέματος πτυχιακής εργασίας

H3: Παράδοση πτυχιακής εργασίας (4 αντίτυπα)

Πρακτική Άσκηση

Έναρξη Πρακτικής

Έναρξη Πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ

Υπηρεσιακό Σημείωμα

Σύμβαση Πρακτικής

Βιβλίο Πρακτικής

Ολοκλήρωση/Παράδοση Βιβλίου Πρακτικής

Κατατακτήριες

Κ1: Αίτηση για Κατατακτήριες