Κυριακή 23 Φεβρουάριος 2020

 

Όνομα Βαθμίδα Βιογραφικό
 Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος
Εργαστηριακός Συνεργάτης
 
 Βούρος Αλέξανδρος
Επιστημονικός Συνεργάτης  
 Δελλής Πολυχρόνιος Επιστημονικός Συνεργάτης  
 Μανιάτης Αντώνιος Επιστημονικός Συνεργάτης  
 Μαραζιώτη Παναγιώτα
Επιστημονικός Συνεργάτης  
 Μπικάκης Γεώργιος Επιστημονικός Συνεργάτης  
 Παπαγιαννάκης Ρούσσος Επιστημονικός Συνεργάτης  Βιογραφικό
 Πλαγιανάκος Θεοφάνης Επιστημονικός Συνεργάτης  
 Φιλιππακοπούλου Θεοδώρα Επιστημονικός Συνεργάτης  
 Φουντάς Νικόλαος Εργαστηριακός Συνεργάτης  
 Χριστολουκάς Δημήτριος Εργαστηριακός Συνεργάτης