Κυριακή 23 Φεβρουάριος 2020

Το εργαστήριο Ψύξης Κλιματισμού χωρίζεται σε 2 κατηγορίες:

Εργαστήριο Ψύξης

Στο εργαστήριο Ψύξης πραγματοποιούνται ασκήσεις οι οποίες αναφέρονται σε πραγματικές Ψυκτικές Εγκαταστάσεις που πραγματοποιούν ψύξη ή κατάψυξη χώρων ή προϊόντων.

Εργαστήριο Κλιματισμού

Στο εργαστήριο Κλιματισμού πραγματοποιούνται ασκήσεις οι οποίες αναφέρονται σε πραγματικές εγκαταστάσεις Κλιματιστικών Συσκευών οι οποίες διατηρούν τις απαιτούμενες Συνθήκες Άνεσης ενός κλειστού χώρου διαμονής ανθρώπων.