Κυριακή 23 Φεβρουάριος 2020

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου

Το εργαστήριο ΜΕΚ και Τεχνολογίας Αυτοκινήτου χωρίζεται σε 2 κατηγορίες:

Εργαστήριο ΜΕΚ

Στο εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) πραγματοποιούνται ασκήσεις οι οποίες αναφέρονται σε μετρήσεις και λυσιαρμολόγηση πραγματικών κινητήρων, όπως ακριβώς σε ένα εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων ή σε ένα συνεργείο.

Εργαστήριο Αυτοκινήτου

Στο εργαστήριο Αυτοκινήτου πραγματοποιούνται ασκήσεις οι οποίες αναφέρονται σε πραγματικές συνθήκες βλαβών και λειτουργία των συστημάτων αυτοκινήτων, όπως ακριβώς σε ένα εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων ή σε ένα συνεργείο.