Κυριακή 23 Φεβρουάριος 2020

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οδηγίες για την υλοποίηση της πτυχιακής εργασίας από τους φοιτητές του τμήματος

A. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Ο τίτλος ή το αντικείμενο (με άλλο τίτλο) δεν πρέπει να περιέχεται στη βάση δεδομένων πτυχιακών εργασιών του τμήματος Μηχανολογίας
 2. Υπάρχουν θέματα που προτείνουν οι εισηγητές (καθηγητές) και θέματα που προτείνουν οι σπουδαστές. Για τα δεύτερα πρέπει να βρείτε έναν εισηγητή να το υποστηρίξει.
 3. Η αποδοχή θεμάτων ξεκινάει με γραπτή αίτηση του εισηγητή στη γραμματεία. Η αίτηση υπόκειται σε έγκριση του Συμβουλίου και τότε το έντυπο πρότασης θέματος πτυχιακής αναρτάται.
 4. Θα γίνεται ανάρτηση στο Τμήμα εγκεκριμένων θεμάτων πτυχιακών εργασιών, μέχρι την 15ην κάθε Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων του ΓΕΤΠΜΑ και ΓΕΤΓΜ.

 

 

B. ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

 1. Δεν υπάρχει όριο μαθημάτων για την ανάληψη θέματος
 2. Η ανάληψη θέματος ξεκινάει στο πέρας της εξεταστικής Φεβρουαρίου με γραπτή αίτηση του σπουδαστή στη γραμματεία. Η αίτηση υπόκειται σε έγκριση του Συμβουλίου
 3. Τη διάρκεια (από 0,5 έως 1 έτος), το πλήθος σπουδαστών και τα παραδοτέα του θέματος τα καθορίζει ο εισηγητής. Για ετήσιες πτυχιακές, γίνεται συναίνεση του εισηγητή για ανανέωση εξαμήνου.
 4. Οι μόνοι λόγοι ανανέωσης χρόνου πέραν του εξαμήνου και πάντως πριν του έτους είναι:
  • Εάν το θέμα έχει προκηρυχθεί ετήσιο
  • Ασθένεια εισηγητή ή σπουδαστή
  • στράτευση εισηγητή ή σπουδαστή

εάν δεν συναινέσει ο εισηγητής στο δεύτερο εξάμηνο ο ανάδοχος θεωρείται έκπτωτος και το (εγκεκριμένο) θέμα επανέρχεται με πρωτοβουλία του εισηγητή στο Συμβούλιο για νέα ανάθεση.

 

Γ. ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

 1. ο σπουδαστής συμφωνεί με τον εισηγητή το πρόγραμμα εργασίας και το πρόγραμμα συναντήσεων εργασίας για συντονισμό κλπ (π.χ. κάθε 15ήμερο)
 2. για μείζονες πρωτοβουλίες ο σπουδαστής ζητά τη συναίνεση του εισηγητή.
 3. ο σπουδαστής ανοίγει ένα ημερολόγιο συναντήσεων και μια καρτέλα δανεισμένων βιβλίων
 4. τηρεί του χρόνους παράδοσης γιατί ορισμένα θέματα εντάσσονται σε προγράμματα της Σχολής ή έχουν σχέση με τακτικές ανάγκες άλλων φορέων

 

Δ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

 1. ο σπουδαστής συντάσσει την εργασία του σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Είναι δυνατό ο εκάστοτε εισηγητής να ζητά συμπληρωματικές προδιαγραφές.
 2. ζητά την εξέτασή του στη γραμματεία προσκομίζοντας 4 αντίτυπα. Τα έξοδα παραγωγής των 4 αντίτυπων (έγχρωμο μόνο το εξώφυλλο) τα καλύπτει το Τμήμα με δελτίο του εισηγητή. Το ηλεκτρονικό υλικό το αποδίδει στη αποκλειστική δικαιοδοσία του εισηγητή.
 3. δικαιούται να προτείνει ένα από τα τρία μέλη της επιτροπής
 4. εξέταση των πτυχιακών θα γίνεται οργανωμένα κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, 3 φορές το χρόνο, την πρώτη εβδομάδα μετά από κάθε εξεταστική.
 5. δεσμεύεται να παρουσιάσει το θέμα του στην επιτροπή, όχι πάνω από 15 min, σε powerpoint, η οποία και τον αξιολογεί