Κυριακή 23 Φεβρουάριος 2020
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Πίνακες μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

Πράξη 130/18-9-2013 (θέμα 1.1) της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ που αφορά «Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

1o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ0101

Εισαγωγή στη Μηχανική

Υ

Τ

ΜΓΥ

6

0

6

12

7.0

Μ0102

Μαθηματικά Ι

Υ

Τ

ΜΓΥ

6

0

6

12

7.0

Μ0103

Χημεία & Τεχνολογία Υλικών

Υ

Τ

ΜΓΥ

3

2

5

10

6.0

Μ0104

Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Υ

Π

ΜΓΥ

3

0

3

8

5.0

Μ0105

Παιδαγωγική & Φιλοσοφία της Παιδείας

Υ

Π

ΜΓΥ

3

0

3

8

5.0

Σύνολα

21

2

23

50

30.0

2o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ0201

Εισαγωγή στις Κατεργασίες

Υ

Τ

ΜΕΥ

4

2

6

9

5.5

Μ0202

Εφαρμοσμένη Μηχανική

Υ

Τ

ΜΕΥ

5

0

5

9

5.5

Μ0203

Μαθηματικά ΙI

Υ

Τ

ΜΓΥ

5

0

5

10

5.5

Μ0204

Μηχανολογικό Σχέδιο

Υ

T

ΜΕΥ

0

2

2

5

3.0

Μ0205

Φυσική

Υ

T

ΜΓΥ

4

2

6

9

5.5

Μ0206

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Υ

Π

ΜΕΥ

3

0

3

8

5.0

Σύνολα

21

6

27

50

30.0

 3o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ0301

Αντοχή των Υλικών Ι

Υ

Τ

ΜΕΥ

6

2

8

12

7.5

Μ0302

Ηλεκτροτεχνία

Υ

Τ

ΜΕΥ

2

0

2

5

3.0

Μ0303

Θερμοδυναμική

Υ

Τ

ΜΕΥ

3

0

3

7

4.0

Μ0304

Μηχανική των Ρευστών Ι

Υ

Τ

ΜΕΥ

4

2

6

13

7.5

Μ0305

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ

Υ

Π

ΜΕ

1

2

3

5

3.0

Μ0306

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

Υ

Π

ΜΕΥ

3

0

3

8

5.0

Σύνολα

19

6

25

50

30.0

4o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ0401

Αντοχή των Υλικών ΙΙ

Υ

Τ

ΜΕ

4

2

6

10

6.0

Μ0402

Ηλεκτρικές Μηχανές

Υ

Τ

ΜΕΥ

3

2

5

7

4.0

Μ0403

Μηχανική των Ρευστών ΙΙ

Υ

Τ

ΜΕ

4

2

6

11

6.5

Μ0404

Ξένη Γλώσσα - Ορολογία

Υ

Τ

ΜΕ

3

0

3

6

3.5

Μ0405

Διδακτική Μεθοδολογία

Υ

Π

ΜΕ

3

0

3

8

5.0

Μ0406

Συμβουλευτική Ψυχολογία & Προσανατολισμός

Υ

Π

ΜΕΥ

3

0

3

8

5.0

Σύνολα

20

6

26

50

30.0

5o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ0501

Κατεργασίες Αποβολής Υλικού και Εργαλειομηχανές CNC

Υ

Τ

ΜΕ

4

2

6

9

5.5

Μ0502

Μετάδοση Θερμότητας

Υ

Τ

ΜΕ

5

0

5

9

5.5

Μ0503

Στοιχεία Μηχανών Ι

Υ

Τ

ΜΕ

5

0

5

8

5.0

Μ0504

Υδροδυναμικές Μηχανές

Υ

Τ

ΜΕ

4

2

6

11

6.0

Μ0505

Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία Ι και Διδακτική

Υ

Τ

ΔΟΝΑ

2

0

2

5

3.0

Μ0506

Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Υ

Π

ΔΟΝΑ

3

0

3

8

5.0

Σύνολα

23

4

27

50

30.0

6o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ0601

Διαχείριση Ποιότητας

Υ

Τ

ΜΕ

4

2

6

9

5.5

Μ0602

Θερμικές Στροβιλομηχανές

Υ

Τ

ΜΕ

4

2

6

11

6.0

Μ0603

Στοιχεία Μηχανών ΙΙ

Υ

Τ

ΜΕ

4

0

4

8

5.0

Μ0604

Τεχνικές Θερμάνσεων - Ατμολέβητες

Υ

Τ

ΜΕ

5

0

5

9

5.5

Μ0605

Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας

Υ

Π

ΜΕ

3

0

3

8

5.0

Μ0606

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα

Υ

Π

ΜΓΥ

1

2

3

5

3.0

Μ0607

Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία II (*)

   

ΔΟΝΑ

0

(2)

(2)

   

Σύνολα

21

6

27

50

30.0

(*) Mάθημα Προαιρετικό χωρίς βαθμό επίδοσης και ΠΜ, αλλά με χαρακτηρισμό επιτυχούς παρακολούθησης με συνοδευτική πιστοποίηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση του εν λόγω μαθήματος είναι ο προαγωγικός βαθμός στο Υποχρεωτικό Μάθημα Μ0505.

7o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ0701

Κατεργασίες Διαμορφώσεων και Σύγχρονες Τεχνολογίες Παραγωγής

Υ

Τ

ΜΕ

3

2

5

8

5.0

Μ0702

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Υ

Τ

ΜΕ

4

2

6

8

5.0

Μ0703

Τεχνολογία Ψύξης- Κλιματισμού

Υ

Τ

ΜΕ

4

2

6

9

5.0

Μ0704

Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα

Υ

Τ

ΜΕ

5

0

5

8

5.0

Μ0705

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Υ

Π

ΜΕΥ

3

0

3

8

5.0

Μ0706

Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας I

Υ

Π

ΜΕ

     

9

5.0

Σύνολα

19

6

25

50

30.0

8o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ0801

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Εξοικονόμηση Ενέργειας

Υ

Τ

ΜΕ

5

2

7

10

6.0

Μ0802

Θεωρία Μηχανών και Μηχανισμών

Υ

Τ

ΜΕ

4

0

4

8

5.0

Μ0803

Μηχανική Συμπεριφορά και Κόπωση

Υ

Τ

ΜΕ

3

0

3

6

3.5

Μ0804

Συστήματα Κίνησης-Μεταφοράς

Υ

Τ

ΜΕ

4

0

4

8

4.5

Μ0805

Τεχνικά Υλικά

Υ

Τ

ΜΕ

4

0

4

8

5.0

Μ0806

Τεχνολογία Αυτοκινήτου

Υ

Τ

ΜΕ

4

2

6

10

6.0

Σύνολα

24

4

28

50

30.0

9o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ0901

ΣΑΕ-Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

Υ

Τ

ΜΕ

4

0

4

11

6.5

Μ0902

Σχεδιασμός και Τεχνολογία

Υ

Τ

ΜΕ

2

2

4

10

6.0

Μ0903

Σύγχρονη Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές της

Υ

Τ

ΜΕ

4

0

4

10

6.0

Μ0904

Οικονομοτεχνική Ανάλυση και Διοίκηση Έργων

Υ

Τ

ΜΕ

4

0

4

11

6.5

Μ0905

Τεχνική Νομοθεσία

Υ

Τ

ΜΕ

3

0

3

8

5.0

Σύνολα

17

2

19

50

30.0

10o ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚT

Θ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ1001

Πτυχιακή Εργασία

Υ

Τ/Π

       

33

20.0

Μ1002

Πρακτική Άσκηση στην Ειδικότητα

Υ

Τ

       

10

6.0

Μ1003

Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας II

Υ

Π

       

7

4.0

Σύνολα

     

50

30.0

Συντομογραφίες πινάκων

ΔΟΝΑ    : Μαθήματα στη Διοίκηση, Οικονομία, Νομοθεσία, Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ε          : Εργαστήριο (Ώρες ανά εβδομάδα)

Θ          : Θεωρία (Ώρες ανά εβδομάδα)

ΚΤ        : Κατηγορία Μαθήματος

ΜΓΥ      : Μάθημα Γενικής Υποδομής

ΜΕ        : Μάθημα Ειδικότητας

ΜΕΥ      : Μάθημα Ειδικής Υποδομής

ΠΜ       : Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Σ          : Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα

Τ/Π       : Τεχνολογικό / Παιδαγωγικό μάθημα,

Υ/ΕΥ     : Υποχρεωτικό / Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα

ΦΕ        : Φόρτος Εργασίας (Ώρες ανά εβδομάδα)