Κυριακή 23 Φεβρουάριος 2020

Προγράμματα Σπουδών

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, ισχύει από 1/10/2013 έως σήμερα

Α΄Κύκλος (4ετές Παιδαγωγικό Πρόγραμμα Σπουδών), που ίσχυε από 1/10/2001 έως 30/6/2013

Β΄Κύκλος (ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών-Ειδικότητας), που ίσχυε από 1/10/2001 έως 30/6/2013

4ετές ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ Εκπαιδευτικών Μηχανικών, που ίσχυε από 1/10/1993 έως 30/6/2001