ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΣΙΤΙΣΗ, ΣΤΕΓΑΣΗ) ΝΟΕΙΤΑΙ :

Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ Ή ΦΩΤΟΤΥΠΗΜΕΝΗ) ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ . ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Β.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΣΟ)