Στοιχεία Μηχανών Ι

ΚΩΔ.

ΜΑΘΗΜΑ

Υ/ΕΥ

Τ/Π

ΚΑΤ.

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΦΕ

ΠΜ

Μ502

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

Υ

Τ

ΜEΥ

3

2

0

5

11

6,5

Διδάσκων: Παύλος Ζαλιμίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Η παρουσίαση των βασικών στοιχείων των μηχανών και η ανάλυση του τρόπου υπολογισμού τους.

Περιγραφή του μαθήματος

 • Θεωρία: Συναρμογές, κοχλίες στερέωσης και κίνησης, συγκολλήσεις, ηλώσεις, ελατήρια, πείροι, σφήνες, ασφάλειες, έδρανα κύλισης και ολίσθησης. Άξονες – άτρακτοι. Υπολογισμός αντοχής και παραμορφώσεων ατράκτων μεταβλητής διατομής. Διαμορφώσεις και υπολογισμοί. Συμπλέκτες και σύνδεσμοι. Ιμαντοκίνηση. Τραπεζοειδείς και επίπεδοι ιμάντες και ο υπολογισμός τους. Κιβώτια ταχυτήτων με ιμάντες. Πα-ρεμβύσματα εδράνων και ατράκτων.
 • Ασκήσεις πράξης: Υπολογισμός, σχεδίαση και κατασκευή ατράκτου μεταβλητής διατομής. Μέτρηση παραμορφώσεων της ατράκτου. Μετάδοση κίνησης με ιμάντες. Εργασίες με υπολογισμούς και σχεδίαση των παραπάνω στοιχείων.

Βιβλιογραφία του μαθήματος

 1. Αυγερινός Γ., Στοιχεία Μηχανών, τομ.1, Εκδ. Φούντας, 1998.
 2. Βελαώρας Χ., Στοιχεία Μηχανών, τομ.1, Εκδ. Ίων, 1985.
 3. Γραικούση Ρ., Στοιχεία Μηχανών Ι, Εκδ. Γιαχουλη – Γιαπουλη, 1983.
 4. Δημαρόγκωνα Α., Στοιχεία Μηχανών με Υπολογιστές (CAD), τομ. Ι, Εκδ. του ίδιου.
 5. Decker K.H., Maschinenelemente – Funktion, Gestaltung und Berechnung, Carl Hanser Verlag 2001.
 6. Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau, Auflage, Springer Verlag, Berlin 1995.
 7. Juvinall R. C., Marshek K. M., Fundamentals of Machine Component Design, Hardcover, 2000.
 8. Matek W., Muhs D., Wittel H., Maschinenelemente. Vieweg Verlag 2001.
 9. Mott R. L., Machine Elements in Mechanical Design, Hardcover.
 10. Niemann G. (μετ. Αυγερινού Γ.), Στοιχεία Μηχανών, τομ.1, Εκδ. Πλαίσιο - Φούντας , 1998.
 11. Niemann G., Winter H., Maschinenelemente, Band I, Springer – Verlag 2001.
 12. Norton R. L., Norton Machine Design, An Integrated Approach.
 13. Shigley J. E., Mischke C. R. (Contributor), Mechanical Engineering Design (McGraw Hill Series in Mechanical Engineering).