Τα Όργανα Διοίκησης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών είναι τα εξής:

  • Ο Πρόεδρος
  • Η Συνέλευση

Πρόεδρος Τμήματος Εκπαιδευτικών  Μηχανολόγων Μηχανικών: Καθ. Βαξεβανίδης Νικόλαος