Δευτέρα 18 Δεκέμβριος 2017

Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

TΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ : 10:00 - 13:00


				Εκτύπωση