Πέμπτη 21 Φεβρουάριος 2019

Υποτροφίες 2018-19: link1, link2, link3, link4, link5, link6, link7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018-19.

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές των Τεχνολογικών-Προπτυχιακών Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ότι οι δηλώσεις Μαθημάτων για το χειμερινό   εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2018-19, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες εφαρμογές των Γραμματειών των Τμημάτων από την Παρασκευή 19-10-2018 έως και την Παρασκευή 26-11-2018

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές από τις αντίστοιχες εφαρμογές δηλώσεις μαθημάτων

Για την αποφυγή τυχόν λαθών/παραλείψεων /παρεξηγήσεων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν πολύ προσεκτικά τις παρακάτω αναλυτικές οδηγίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

 1. Οι Δηλώσεις Μαθημάτων επέχουν θέση ανανέωσης εγγραφής και πρέπει να υποβάλλονται κάθε εξάμηνο. Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση μαθημάτων ακόμη και εκείνοι που δεν οφείλουν μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ή οφείλουν την πρακτική τους άσκηση ή την πτυχιακή τους εργασία. Σε διαφορετική περίπτωση τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις από το σύστημα περιέχουν ανακριβή στοιχεία
 2. Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν κανονικά δήλωση μαθημάτων για το Α΄ εξάμηνο όπως εννοείται και για τα επόμενα . Οι φοιτητές αυτοί θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την δήλωσή τους εφόσον παραλάβουν τους αντίστοιχους κωδικούς που θα είναι κοινοί και για την αίτηση προμήθειας φοιτητικών εισιτηρίων (πάσο) και για την παραλαβή διδακτικών συγγραμμάτων μέσω του Προγράμματος Εύδοξος.
 3. Oι φοιτητές καλό θα είναι να δηλώνουν μόνο τα μαθήματα του εξαμήνου τους για να μην δημιουργείται πρόβλημα, στα τελευταία εξάμηνα, με τα Βιβλία που διανέμονται μέσω του Προγράμματος Εύδοξος.
 4. Οι παλαιοί φοιτητές που δεν έχουν κωδικό θα πρέπει να μεριμνήσουν για την απόκτησή του είτε προσερχόμενοι αυτοπροσώπως στο Κέντρο Δικτύου της Σχολής είτε αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση itsupport@aspete.gr.
 5. Κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει τα μαθήματα του εξαμήνου του και από το επόμενο τόσα όσα του επιτρέπουν να συμπληρώσει τον αριθμό των 35 ωρών εβδομαδιαίως. Επίσης ευνόητο είναι ότι μπορεί να δηλώνει , χωρίς περιορισμό, μαθήματα παρελθόντων (χειμερινών εξαμήνων) στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί την περίοδο του Ιανουαρίου   2019.
 6. Οι επί πτυχίω φοιτητές, δηλαδή οι εισαχθέντες από το ακαδ.έτος 2013-14 και προγενέστερα μπορούν να εξεταστούν στα θεωρητικά μαθήματα των εαρινών εξαμήνων στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΘΕΤΙΚΑ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ . Οι δηλώσεις τους για αυτά τα μαθήματα θα υποβληθούν σε άλλη χρονική προθεσμία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως αφού θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα της Σχολής και τις ιστοσελίδες των Τμημάτων.
 7. Τονίζεται ότι είναι διαφορετικά πράγματα οι Δηλώσεις Μαθημάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις Εγγραφές στα εργαστήρια για την παρακολούθησή τους. Οι τελευταίες γίνονται μετά από συνεννόηση με τα Εργαστήρια κατά την έναρξη των μαθημάτων και υπό την ευθύνη των Υπευθύνων Εκπαιδευτικών.
 8. Φοιτητής ο οποίος δεν δήλωσε μάθημα δεν δικαιούται να το παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε αυτό. Επομένως ακόμη και αν το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι επιτυχές δεν καταχωρείται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ

                                                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΑΠΑΛΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (click)

Από τη  Δευτέρα 10 έως και Δευτέρα 17  Σεπτεμβρίου θα πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους  οι επιτυχόντες    των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης..

Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.*

Διευκρινίζεται ότι στις Γραμματείες των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ, προσκομίζονται: 1. τυπωμένη η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής με πρωτότυπη υπογραφή και 2.φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του φοιτητή.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Τονίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών στις Γραμματείες των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ εκτείνεται από τις 10/9/2018 έως τις 21/9/2018 και ώρες 10.00 -13.00.

*Σε περίπτωση κωλύματος αυτοπρόσωπης παρουσίας του υποψηφίου στη Γραμματεία μπορούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά να αποσταλούν ταχυδρομικά συνοδευόμενα επιπλέον από μια αίτηση η οποία θα αναφέρει “ σας αποστέλλω συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά”. Η δε αίτηση θα είναι θεωρημένη από δημόσιο φορέα για το γνήσιο της υπογραφής.

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΤΚ 14121 ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΣΑΠ ΕΙΡΗΝΗΣ) ΥΠΟΨΙΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ………………….. ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΟΥΣ

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας  τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, μετά τις 10:00 πμ.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες σε κάθε βήμα.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης.

Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.

Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους.

Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

Από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε  επίσης ότι η εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότηταςτης Θράκης στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, πραγματοποιείται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δηλαδή από Δευτέρα 10 έως και Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία τωνΕλλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης,οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (10/09 έως 17/09/2018) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους  τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής  τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών. 

 


 

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος

 


 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018-19

Πράξη Δ.Ε Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 01/12-01-2018 (θ:2.1), όπως τροποποιήθηκε μετά τις 18/1/2019

Χειμερινό Εξάμηνο (13 εβδομάδες) :

Δευτέρα 24/09/2018 – Παρασκευή 21/12/2018 (13 εβδομάδες)

Αναπληρώσεις-Επαναλήψεις (½ εβδομάδα) :
Δευτέρα 7/01/2019 – Πέμπτη 10/01/2019 (½ εβδομάδα)

Εξεταστική Ιανουαρίου (3+ εβδομάδες) :
Δευτέρα 21/01/2019 – Παρασκευή 08/02/2019 (3 εβδομάδες)

Προετοιμασία Εαρινού Εξαμήνου (½ εβδομάδα):
Δευτέρα 11/02/2019 – Τετάρτη 12/02/2019 (½ εβδομάδα)

Εαρινό Εξάμηνο (13 εβδομάδες) :

Τετάρτη 13/02/2019 – Τρίτη 28/5/2019 (13 εβδομάδες + 2 εβδομάδες εορτές Πάσχα)

και μη συμπεριλαμβανομένων των διακοπών Πάσχα:
Τετάρτη 13/02/2019 – Παρασκευή 19/04/2019 (9½ εβδομάδες)
Δευτέρα 06/5/2019 – Τρίτη 28/5/2019 (3½ εβδομάδες)

Αναπληρώσεις (½ εβδομάδα) :
Τετάρτη 29/05/2019 – Παρασκευή 31/05/2019 (½ εβδομάδα)

Εξεταστική Ιουνίου (3½ εβδομάδες) :
Δευτέρα 03/06/2019 – Τετάρτη 26/06/2019 (3,5 εβδομάδες)

Εξεταστική Σεπτεμβρίου (3½ εβδομάδες) :

Δευτέρα 02/9/2019 – Παρασκευή 20/09/2019 (3 εβδομάδες)


 Πρόγραμμα υποτροφιών FULLBRIGHT 2019-2020

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2018-19

Προκύρηξη κληροδοτημάτων

Ιταλία 2018

Χορήγηση υποτροφιών από την Κίνα σε 6 Έλληνες φοιτητές για το 2018-2019

Προκήρυξη υποτροφιών από την ΣΥΝ-ΕΝΩΣΗΣ: Δελτίο τύπου / Προκήρυξη

Πρόγραμμα υποτροφιών Κορέας για Μεταπτυχιακές σπουδές (2018)


 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Πρακτική άσκηση στην ΕΥΔΑΠ

Πρακτική άσκηση στην Αυτοδιοίκηση

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Καλησπέρα σας, σε συνεχεία της επικοινωνίας μας κύριε Τραπαλη , θα ήθελα και εγγράφως να σας ενημερώσω πως θέλουμε να προωθήσετε το αίτημα μας πως η εταιρεία μας , θέλει να απασχολήσει φοιτητές στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης για τις ειδικότητες  μηχανολόγων μηχανικών και πολιτικών μηχανικών

τηλέφωνα επικοινωνίας : 2109801980 και 6981022505 ΥΠΕΥΘΥΝΗ Παπαδάκη Λευκή

email  : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." target="_blank"> recruitements@polismichaniki.gr

Με εκτίμηση,

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΛΕΥΚΗ

 

Η Εθνική Ασφαλιστική,μεηγετική θέση στην Eλληνική Aγορά και μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, με στρατηγικό στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελληνική Aγορά και μακροπρόθεσμο ορίζοντα Επενδύσεωνσε έναν από τους πιο αναπτυσσόμενους κλάδους, αναζητά άμεσα 3 φιλόδοξους Υποψήφιους, για ένταξη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών της Εταιρείας μας, με σκοπό την Εκπαίδευση και την Εξέλιξη τους.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Κεραμάρη Τριανταφυλλιά, Διευθύντρια Επιλογής και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Εθνική Ασφαλιστική - Υποκατάστημα Γούναρης Νικόλαος

Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Διεύθυνση: Σκουλενίου 1, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων (Αναγράφοντας τον Κωδικό ΓΔΠ) στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση:kariera.ethnikiasfalistiki@gmail.com


 Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν 10 θέσεις πρακτικής άσκησης σε Μηχανολόγους Μηχανικούς για την απασχόλησή τους, στο πλαίσιο 6μηνης πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των σπουδαστών σας και αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων των ενδιαφερομένων, στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." target="_blank">foititΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Φωτεινή Καρκαντελίδη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων Ομίλου | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ  | Χειμάρρας 8A, 151 25 Μαρούσι   Τ: 210 7725204 www.helpe.gr | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." target="_blank">fkarkantelidi@helpe.gr


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ε.Π, ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την αριθμ.17/23-06-2017 Πράξη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, αποφασίστηκε ότι από την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2018 και εφεξής, δεν θα καταχωρούνται από τη Γραμματεία οι προαγώγιμοι βαθμοί φοιτητών που ενώ συμμετείχαν στην εξέταση ενός μαθήματος δεν το δήλωσαν κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο.

Βάσει των ανωτέρω οι μεν φοιτητές καλούνται να προσέχουν τα μαθήματα που δηλώνουν οι δε εκπαιδευτικοί να μην καταχωρούν βαθμολογίες σε ονόματα εκτός καταλόγων (χειρόγραφα).


 Οι Φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ εξυπηρετούνται από το Κέντρο Δικτύου της σχολής στέλνοντας  email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.\\\\"\\"\"">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  δηλώνοντας, Αριθμό Μητρώου, Τμήμα, έτος εισαγωγής, ΑΜΚΑ, και αντίγραφο και των 2 όψεων του πάσου καθώς επίσης και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν (π.χ. Ηλεκτρονική Γραμματεία, e-class κ.λ.π.)

 


 

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών ότι σχετικά με τα κατ επιλογή προαιρετικά μαθήματα ισχύει ο εξής κανόνας:

Μπορεί να δηλωθεί και να εξεταστεί μόνο ένα από τα δύο προσφερόμενα μαθήματα και όχι και τα δύο.

Τα μαθήματα αυτά είναι:

Στο Ε΄ εξάμηνο:

Μ0505 Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία Ι και Διδακτική

Μ0505Π Σχεδίαση με Η/Υ

Στο Θ΄ εξάμηνο:

Μ0903 Σύγχρονη Φυσική και τεχνολογικές εφαρμογές της

Μ0903Π Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση ενεργειακών συστημάτων

Μ0905 Τεχνική Νομοθεσία

Μ0905Π Προστασία Περιβάλλοντος και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΤΕ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΔ ΙΙ

Γνωστοποιείται στους φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας ΙΙ, ότι πρέπει να το δηλώσουν και στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Γραμματείας του Τμήματός τους, προκειμένου να τους καταχωρηθεί η βαθμολογία.

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Αγαπητοί πρωτοετείς, αφού σας συγχαρούμε για την επιτυχία σας και σας καλωσορίσουμε στην Σχολή μας και Σχολή σας πλέον, θα σας δώσουμε ορισμένες οδηγίες διαδικαστικού περιεχομένου για να ξέρετε πως θα κινηθείτε τώρα που πραγματοποιείτε τα πρώτα σας βήματα στον ακαδημαϊκό χώρο.

 1. Τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 24-9-2018 και ώρα 9.00 π.μ. Όσοι είναι Μηχανολόγοι να ξέρουν ότι οι αίθουσές τους βρίσκονται δίπλα από το κυλικείο, οι Ηλεκτρολόγοι- Ηλεκτρονικοί στο δεύτερο όροφο των παλαιών κτηρίων πάνω από τις Γραμματείες ενώ οι Πολιτικοί στις αίθουσες του ισογείου και σε κάποιες αίθουσες στην έξοδο προς τη Φοιτητική Εστία. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται σε ξεχωριστούς χώρους. Οι φοιτητές , για την παρακολούθησή των εργαστηρίων χωρίζονται σε ομάδες κατ αλφαβητική σειρά από τα Τμήματα. Ο χωρισμός αυτός ισχύει καθ όλη την διάρκεια φοίτησής τους στη Σχολή.
 2. Το πρόγραμμα μαθημάτων θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Τμημάτων. Σε αυτές μεταβαίνουν από την κεντρική σελίδα της Σχολής, επιλέγουν προπτυχιακά τμήματα, επιλέγουν το τμήμα τους και το βλέπουν στις ανακοινώσεις.
 3. Το Κέντρο Δικτύου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφές εκδίδει έναν προσωπικό κωδικό για κάθε φοιτητή ο οποίος θα του χρησιμεύσει στα εξής: α. στην προμήθεια πάσο, β. στην προμήθεια βιβλίων μέσω του προγράμματος Εύδοξος και γ. στην υποβολή δηλώσεων μαθημάτων μέσω της ανάλογης ηλεκτρονικής εφαρμογής.
 4. Όσον αφορά το πάσο ο φοιτητής εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή το αιτείται και ακολούθως αυτό εγκρίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος . Το ίδιο γίνεται και με τα διδακτικά συγγράμματα. Κάθε φοιτητής δικαιούται 53 βιβλία τόσα όσα και τα απαιτούμενα μαθήματα για να πάρει πτυχίο.
 5. Κάθε διδακτικό εξάμηνο υποχρεούται να δηλώνει στην ειδική εφαρμογή της Γραμματείας τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει και θα εξεταστεί σε αυτά. Δεν μπορεί να εξεταστεί σε μαθήματα που δεν έχει δηλώσει. Επίσης δεν απαιτείται δήλωση μαθημάτων για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου αφού σε αυτή εξετάζεται στα μαθήματα που έχει απορριφθεί σε αυτές του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου αντίστοιχα.

                                                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ

                                                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΑΠΑΛΗΣ